Radionica za pisanje bizinis  plana održana je, u okviru Kampanje za mlade u EU info kutku u Nišu. Veliki broj mladih preduzetnika i oni koji bi da to postanu saznalo je od direktora organizacije ENECA i menadžera programa „Pokreni se za posao“,  Milivoja Jovanoviča kako da se uspešno nose za izazovima koji ih očekuju u poslovanju, potrebama koje se javljaju i veštinama neophodnim za uspešan biznis.

Uz napomenu da svaki biznis plan mora da bude konkretan, merljiv i realan Jovanović je naglasio  ,,da je motivacija ključ uspeha, da svaki eventualni neuspeh treba prihvatiti kao deo života, iz njega izvući pouku koja će biti od koristi na putu ka uspehu’’. On je okupljenima govorio i o probelmima sa kojima je preduzetnici danas susreću, prezentovao primere dobre prakse, ukazao na neophodnost analiza kupaca i tržišta uopšte, marketing, cenama, troškovima, likvidnosti.