Kada sam saznala za Evropsku školu debate, prijavila sam se bez mnogo razmišljanja. Debata je nešto s čime sam se nadala da ću se sresti u srednjoj školi, međutim u trajanju mog školovanja gimnazija nije imala debatni klub.

Vladana Plavšić

U četvrtoj godini, često se dešava da malo toga privuče maturanta, jer pored škole i svega čime se do tada bavi ili ne ima još i prijemni koji nosi toliko toga. Debata se probila kroz sve to jer nisam  želela da propustim priliku da vidim kako  izgleda baviti se njome.

Na prvim radionicama upoznavali smo se sa argumentacijom, građenjem slučaja i ulogama koje nam mogu biti dodeljene u debati. Tada smo imali priliku da čujemo i prođemo kroz teme o kojima se raspravljalo na debatnim takmičenjima, time smo stekli sliku o tome kako debata izgleda i uvideli vrednosti koje ona zastupa. Razmenjivali smo ideje i razgovarali o mogućim značajnim tačkama unutar datih tema. Uz pomoć mentora uspeli smo da gradimo svoje prve argumente. Bilo je izazovno kada smo počeli da gradimo prve slučajeve i debatujemo međusobno. Na pauzama smo imali priliku da se bolje upoznamo i razmenimo utiske. Bili smo dosta raznovrsna grupa i po uzrastu i po školama ili fakultetima koje pohađamo što je otvorilo mnoge zanimljive teme u našim razgovorima. Imali smo različite razlogle zbog kojih smo hteli da se bavimo debatom. Tokom Evropske škole debate upoznala sam puno dragih ljudi, ali i učvrstila neka već postojeća poznanstva.

Kroz školu i kroz život svuda oko nas stalno se govori o značaju retorike, veći značaj pridaje se načinu govora u odnosu na sadržaj, što je obeshrabrujuće kada vidimo kako se to zloupotrebljava na štetu logike i istine. Baveći se debatom i usvajajući njene principe razmišljanja postaje mnogo lakše da se uoče moguće logičke greške i nedoslednosti u nečijem govoru ili pisanju.

Sve što sam naučila jako brzo je pokazalo svoj značaj . Kada bih razmišljala o nekoj temi postalo mi je lakše da konciozno izrazim svoje mišljenje jer sam ga oblikovala u argument. Takođe sam i razmišljala o argumentima za suprotnu stranu što je produbljivalo i širilo stav za koji sam htela da se zauzem, a nekad ga i menjalo delimično ili potpuno. Debata nas uči toj važnoj stvari, uči nas da sumnjamo, da razmišljamo o činjenicama, ne kao o gotovim  isitinama već polazištu za neko od mogućih gledišta.

Pred kraj prvog dela projekta imali smo priliku da se prijavimo za početnički debatni turnir Decembarac i isprobamo nova znanja i veštine. Učestvovala sam na Decembarcu i sa svojim partnerom stigla do polufinala. Iznenadila sam se koliko mi je dobro išlo , iako je meni izgledalo dosta haotično, u glavi se sve složilo i funcionisalo je. Bilo nam je sve lakše da spremamo argumente za petnaest minuta koliko imamo na takmičenju.

Sledeća faza Evropske škole debate bile su javne debate u gradovima širom Srbije. Bila sam uzbuđena što ću učestvovati u javnoj debati u mom rodnom gradu. Debata je bila o prioritizaciji Poglavlja 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, odnosno ticala se ekologije. Moja strana u debati bila je za stavljanje ovog poglavlja u fokus i bilo je jako zanimljivo istraživati o tome. Pored toga što sam dobila priliku da ponovo debatujem, količina informacija i znanja o ovoj temi pomogla mi je da učvrstim svoje stavove o ekologiji i zaštiti životne sredine.

Poslednja javna debata i finale projekta bila je debata i svečanost u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ovog puta imala sam ulogu uvodnog govornika, odnosno trebalo je da temu Erasmus+ (program EU za obrazovanje, mlade i sport) približim publici. To je je bio drugačiji zadatak od svih prethodnih i bilo mi je zadovoljstvo da se i u tome oprobam. Atmosferi je doprinelo i to što su debati prisustvovali moji drugari iz odeljenja, kao i profesorka sociologije. U sali skupštine bilo je puno srednjoškolaca iz cele Srbije i drago mi je da su i oni imali priliku da prisustvuju debati, vide kako to izgleda i možda se zainteresuju za bavljenje istom.

Nakon Evropske škole debate pored lepih uspomena, saznjanja, poznanstava i novog i drugačijeg iskustva  imam priliku i da se oprobam u ovom sportu. Planiram da se po upisu na fakultet učlanim u neki od debatnih klubova i nastavim da razvijam svoje debatne veštine. Verujem da će to dati širinu mom znanju i pomoći mi u razumevanju svetskih politika i dešavanja, što me je oduvek zanimalo i postalo još zanimljivije kada se stavi u kontekst debate i o tome počne da se razmišlja sa više strana.

Vladana Plavšić, maturant Gimnazije “Uroš Predić” u Pančevu, posvećeni čitalac koji bi sve o svemu da zna.