Trideset predstavnika nevladinih organizacija mladih, učesnika projekta “Mladi i EU” (Youth and EU) posetilo je danas EU info centar, u okviru semodnevnog treninga u Beogradu.

Nakon posete Skupštini Srbije, mladi iz 10 evropskih zemalja (Albanija, Bugarska, Belgija, Hrvatska, Italija, Makedonija, Slovačka, Španija, Turska, Srbija) obišli su EUIC i učestvovali u prezentaciji rada Centra i duskusiji o aktivizmu mladih.

O radu EU info centra i iskustvima u radu sa mladima, kao I primerima dobre prakse omladinskog aktivizma, sa njima su razgovarali predstavnici EUIC Marina Rakić i Nebojša Glišić. Najveće interesovanje bilo je kako da nevladine organzacije pronađu parterske organizacije za sprovođenje projekata u Srbiji.

Projekat “Mladi I EU” sprovodi beogradska organizacija Centar savremene politike, a podržan je u okviru EU programa Erazmus+. Cilj projekta je da pripremi mlade i osnaži njihove matične organizacije za ućešće u debatama o EU, evropskim vrednostima i promociji koncepta aktivnog građanstva.