U Gerontološkom centru Kragujevac svečano je otvoren Blok za palijativnu negu i zbrinjavanje, uz prisustvo predstavnika Evropske unije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projektom “Palijativna nega i zbrinjavanje u lokalnoj zajednici”, ostvarene su značajne koristi za korisnike i lokalnu zajednicu:  realizovano je 100 poseta korisnicima usluga od strane multidisciplinarnog tima,  pružena je usluga nege za 78 korisnika u njihovim domovima  – i to ukupno 15.840 usluga. Takođe, na smeštaju je bilo 22 korisnika, kojima je pružana usluga palijativne nege i to ukupno 2.156 dana sa 17.248 pruženih usluga. Blok palijativne nege u Gerontoloskom centru Kragujevac opremljen je i smeštajniim kapacitetom za 26 korisnika, na skoro 500m2, koji ispunjavaju sve standarde za visok kvalitet smeštaja i pružanja usluga.

U gradnju centra za palijativnu negu uloženo je 253.396 evra iz sredstava Evropske unije, a Vlada Srbije je za adaptaciju prostora dala 115.000 evra.

Saša Trandafilović, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za sektor ekonomije i finansija, zahvalio se delegaciji Evropske unije za pomoć u ovom projektu.

„Zbrinjavanje osoba koje pate od teških i neizlečivih bolesti i podrška njihovim porodicima su od izuzetnog značaja i zahtevaju inovativne pristupe i usluge u sistemu socijalne zaštite. Ovaj projekat su sproveli Gerontološki centar Kragujevac, udruženje „Viktorija“, i obezbedili usluge palijativne nege, privremenog i trajnog zbrinjavanja u centru. Trebalo je 18 meseci da se posao dovede do kraja. EU će i u narednom periodu nastaviti da nam pruža pomoć u ovom segmentu,“ rekao je Trandafilović.

Nikolas Bizel iz Delegacije EU u Srbiiji je rekao da “projekti koji imaju značaj za lokalnu zajednicu imaju posebnu važnost za EU”.

„Za nas u EU je solidarnost sa osetljivim grupama jedna od osnovnih vrednosti, i poštovanje ljudskih prava, jedan od važnih delova evropskih integracija. Podržavaćemo i dalje ovakve inicijative, ne samo kako bi Srbiju približili EU, već kako bi i građani osetili konkretnu korist od procesa evropskih integracija“, poručio je Bizel.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra,  ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući  Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova ,  koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti  socijalne  i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji  u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs