Novosadski EU info point, Grad Novi Sad i Regionalna razvojna agencija Bačka organizovali su u u Skupštini Grada Novog Sada, info dan za preduzetnike sa teritorije grada. Info dan organizovan je u sklopu Evropske nedelje povećene malim i srednjim preduzećima, a preduzetnici su upoznati sa mogućnostima, konceptom i pogodnostima pristupa novom tržištu, kao i sa potencijalnim prilikama za saradnju sa inostranim partnerima, koja bi im olakšala pokretanje novog ili jačanje već postojećeg preduzeća.

Info danu je prisustvovalo preko 20 predstavnika preduzeća iz IKT sektora, prehrambene, metalske I tekstilne industrije, kojima su predočeni domaći i evropski programi finansijske i nefinansijske podrške za mala i srednja preduzeća.

Prisutne je pozdravio šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada, mr Goran Sečujski koji je najavio i sledeće događaje posvećene razvoju preduzetništva u organizaciji istih partnera. Rukovoditeljica sektora za razvoj opština i MSP Nikolina Pupavac iz RRA Bačka, predstavila je program promocije izvoza i program podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama, koje zajedno sprovode Razvojna agencija Srbije i Ministarstvo privrede. Ona je govorila o tome ko može da učestvuje u programima i pod kojim uslovima, o potrebnoj dokumentaciji te o iznosu i nameni sredstava.

Poslovna savetnica Jelena Borocki govorila je ciljevima i uslugama Evropske preduzetničke mreže (EEN), o povezivanju sa potencijalnim partnerima, oblicima saradje i uspešnim primerima saradnje sa partnerima iz EU, kao i između EEN i preduzeća. Vladimir Nikić, član tima Erazmusa za mlade preduzetnike objasnio je ko može učestvovati u ovom programu, kako teče aplikacioni proces, kakvu korist od programa imaju preduzeća i potencijalni preduzetnici, kao i obaveze i prava učesnika programa, a poslovna savetnica Nataša Vujnović Sedlar govorila je o instrumentima za mala i srednja preduzeća u sklopu programa Horizont 2020.