Bogat prirodni, kulturni i istorijski potencijal, zaštićena područja, rezervati prirode, tradicionalna jela i sela, mnogobrojni kulturno-istorijski spomenici, gastronomske manifestacije. Zvuči sjajno, zar ne? Sve ovo je samo deo onoga što područje regije Via Militaris poseduje. Stari rimski put i vekovna veza između istoka i zapada bio je inspiracija za projekat prekogranične saradnje Srbije i Bugarske, koji uz podršku Evropske unije stvara mogućnost za održivi razvoj turizma u ovom regionu.

U okviru projekta Via militaris – Koridor za održivi razvoj turizma, koji je podržan kroz INTERREG – IPA CBC program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, pokrenuta je inicijativa povezivanja javnog i privatnog sektora na obe strane prekogranične regije Srbije i Bugarske, kako bi zajednički razvili koncept za kreiranje novih turističkih destinacija, koji uzima u obzir potrebe korisnika i ohrabruje ih da upoznaju ovaj deo regiona i njegove najvažnije prirodne i kulturne atrakcije.

Foto: Miroslav Popović

Kada se na sva prirodna bogatstva ovog podneblja doda raznolikost običaja i kulture života u Srbiji i Bugarskoj, sve ovo može postati i opstati kao izvor ekonomske koristi za stanovništvo i region, kroz koji kao tranzitno područje na godišnjem nivou prođe skoro tri miliona putnika.

„Projekat je okupio mnogo entuzijasta sa obe strane granice – od onih koji promociju turizma na Via Militaris području rade potpuno volonterski, malih turističkih agencija koje se bave isključivo avanturističkim turizmom i velikih tour operatera koji dovode na stotine putnika iz Bugarske u Srbiju, seoskih gazdinstava iz regiona koja žele da se bave turizmom ili se već bave u određenom stepenu, do predstavnika turističkih organizacija i lokalnih samouprava  iz regiona koje treba da brinu o regulativi i razvoju infrastrukture za turizam u regionu“ kaže Tatjana Panić Živković, menadžerka sektora za razvoj infrastrukture i održivi razvoj u Regionalnoj razvojnoj agenciji Jug, koja je nosilac projekta.

Panić Živković svedoči da su stvorena partnerstva koja će prerasti u dugoročnu saradnju i omogućiti stvaranje zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda, a samim tim i doprineti razvoju regiona.

Zahvaljujući ovom projektu, Regionalna razvojna agencija Jug u svom radu po prvi put koristi metodologiju „Žive laboratorije“ (Living Lab) za ko-kreiranje novog turističkog koncepta i održivog akcionog plana Via Miltaris zajedno sa krajnjim korisnicima. Proces predviđa povezivanje svih zainteresovanih strana putem savremenih tehnologija u jednu internet zajednicu. Ovo je bilo od posebnog značaja u vremenu pandemije kada su putovanja gotovo onemogućena i tada su organizatori pozivali ljude da pokažu solidarnost i ostanu kod kuće, a da svoje predloge, utiske, komentare i fotografije o Via militaris regionu plasiraju na društvenim mrežama.

Realizatori projekta zadovoljno ističu da će rezultat procesa biti inovativan koncept za zajedničku prekograničnu turističku destinaciju sa održivim akcionim planom, koji je atraktivan i pristupačan za turiste, konkurentan u vremenima krize, koji će očuvati i poboljšati zajedničke vrednosti i identitet srpsko-bugarskog prekograničnog područja.

Jedan od najvažnijih segmenata projekata je i očuvanje životne sredine, pa organizatori ističu da su se  maksimalno posvetili analizi turističkih potencijala, razgovorima sa lokalnim stanovništvom da utvrde šta je moguće unaprediti i popraviti, da li se i koliko zagađuje i uništava priroda. Krajem septembra, u susret Svetskom danu turizma, biće održana završna konferencija projekta na kojoj će biti predstavljen i finalni strateški dokument sa konceptom akcionog plana za održivi razvoj turizima u Via Militaris regionu.

„Dalje angažovanje RRA Jug na ovu temu ići će u smeru povezivanja aktera i unapređenja uslova za razvoj turizma u regionu, ne samo “hard” infrastrukture već podsticanje jedinica lokalne samouprave iz regiona da rade na razvoju regulative i njenom doslednom sprovođenju, unapređenju ljudskih i drugih kapaciteta“ poručuje Tatjana Panić Živković i dodaje da je sve to važno kako ne bismo zapostavili ono bogatstvo koje već imamo.

 

Sve aktivnosti projekta realizuju se na širem potezu puta Niš – Sofija, koji obuhvata Nišavski i Pirotski okrug u Srbiji i oblasti Pernik, Montana i Sofija u Bugarskoj. Glavni cilj je da se doprinese poboljšanju turističke eksploatacije prirodnog i kulturnog nasleđa Via Militaris regiona, na inovativan i održiv način.

Program prekogranične saradnje Bugarske i Srbije realizuje se od 2004. godine. Glavni prioriteti programa su podsticanje razvoja turizma, kulturno i prirodnog nasleđa, investiranje u mlade, obrazovanje i veštine, kao i zaštita životne sredine.

Do sada je sa oko 65 miliona evra podržano preko 180 projekata u kojima je učestvovalo više od 220 organizacija i institucija iz pograničnih krajeva obe zemlje. Više o aktuelnim pozivima za podnošenje projekata možete pratiti na sajtu Ministarstva za evropske integracije.