Iskustva i prakse uspešne saradnje između lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva (OCD) u sprovođenju politika namenjenih Romima i Romkinjama u 20 pilot gradova i opština u Srbiji, biće predstavljena na konferenciji koja se održava sutra u Beogradu.

Događaj će biti organizovan u okviru projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma” koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji.

Učesnici konferencije će razgovarati o praksama u oblasti unapređenja učešća građana u izradi, monitoringu i izveštavanju o lokalnim politikama za Rome i Romkinje – strategijama, lokalnim akcionim planovima, kao i izradi lokalnih budžeta i radu savetodavnih tela lokalnih samouprava. Biće predstavljene i koristi programa obuke i mentorstva u kome su učestvovale izabrane organizacije civilnog društva koje se bave inkluzijom Roma.

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, Dražen Maravić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma Vlade Republike Srbije, Nikolas Bizel, šef I sektora operacija u Delegaciji Evropske unije u Srbiji i Lojd Tudik, menadžer projekta “Evropska podrška za inkluziju Roma”, Misija OEBS-a  u Republici Srbiji, govoriće na otvaranju konferencije.

Evropska podrška za inkluziju Roma je projekat vredan 4,8 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji i koji obezbeđuje podršku institucijama Republike Srbije u poboljšanju položaja Roma u sledećim oblastima: pristupu osnovnim pravima, građanskom učešću, tržištu rada, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, adekvatnom stanovanju i kreiranju poslova. Najvažniji partneri projekta su Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Stalna konferencija gradova i opština, NVO Praxis, Fond za obrazovanje Roma, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva.