Evropska unija će u okviru Programa IPA II zemljama kandidatima za članstvo u EU obezbediti  finansijsku i tehničku pomoć  kako bi sprovele neophodne političke i ekonomske reforme u procesu pridruživanja. Sredstva čija je ukupna vrednost 11,7 milijardi evra usmerena su na upravlljanje granicama, prihvatne centre za azilante i izbeglice i borbu protiv trgovine ljudima.

Samo na ime podrške migracijama Srbiji je namenjeno 54 miliona evra, saopšteno je u Briselu. Dodatna sredstva u iznosu od 8,2 miliona evra su već izdvojena za podršku reformi azilnog sistema u Srbiji.

Ta pomoć je, osim Srbiji, nemenjena i ostalim zemljama kandidatima – Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Turskoj, kao i potencijalnim kandidatima kakvi su Bosna i Hercegovima i Kosovo.

Integralni tekst saopštenja iz Brisela o planiranoj i do sada realizovanoj pomoći EU možete pročitati ovde.