Novosadski EU info point i Regionalna razvojna agencija Bačka u ponedeljak, 3. jula organizovali su besplatnu obuku za preduzetnike i preduzetnice kako bi se upoznali sa EU programima podrške i pomoći koji su im namenjeni.

Obuka pod nazivom „Priprema za jedinstveno evropsko tržište“ obuhvatala je prezentacije programa poput Erazmusa za mlade preduzetnike, kao i Evropske mreže preduzetništva.

Erasmus za mlade preduzetnike je program prekogranične razmene koji daje novim ili potencijalnim preduzetnicima priliku da uče od iskusnih preduzetnika koji upravljaju malim preduzećima u drugim zemaljama učesnicama u Programu. Na ovaj način mladi preduzetnik može da nauči kako funkcioniše poslovni milje i sistem u stranoj zemlji. Može, takođe, da obezbedi svog budućeg partnera i stekne znanja o osnovnim poslovnim procesima u sferi kojom se bavi. S druge strane, domaćin preduzetnik može da proširi svoje tržište i dobije informacije o drugom tržištu, te dobija saradnika na određeni period.

U cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala malih i srednjih preduzeća na jedinstvenom evropskom tržištu, Evropska komisija je 2008. godine formirala Evropsku mrežu  preduzetništva – Enterprise Europe Network, kao najveću evropsku mrežu za poslovnu podršku. EEN nudi raznoliku pomoć malim i srednjim preduzećima u Evropskoj uniji i šire, a u Srbiji koordinator ove mreže je Privredna komora.

Predstavnici malih i srednjih preduzeća koji su zainteresovani za izvoz na tržište EU slušali su o pogodnostima i preprekama sa kojima se mogu susresti, a upoznali su se i sa pojmom jedinstvenog evropskog tržišta i svim onim što ono podrazumeva.