Ministarstvo omladine i sporta raspisalo je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program EU i programe prekogranične saradnje.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je do 7. avgusta 2020. godine.

Sredstva za programe i projekte po ovom konkursu u iznosu do 3.500.000 dinara obezbeđena su budžetom Republike Srbije.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 7. avgusta 2020. godine do 15:30 časova.

Ciljevi konkursa su:

1) Unapređenje međunarodne i regionalne saradnje u oblasti omladine i osnaživanje mladih za veće učešće u društvu i međunarodnoj zajednici sufinansiranjem projekata odobrenih od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program Evropske unije i programe prekogranične saradnje (INTERREG programi), koji su usmereni ka aktivnom učešću mladih u realizaciji Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine u oblasti međunarodne saradnje;

2) obuke/treninzi/info sesije za udruženja mladih, udruženja za mlade i njihove saveze, kancelarije za mlade i organizacije u oblasti sporta radi pripreme projekata za apliciranje kod međunarodnih i evropskih fondova.

Više informacija o konkursu možete pronaći ovde.

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata dostupna je OVDE.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona +381 11 313-0923 ili mailom na medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs.