Doprinos promišljanju budućnosti

Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas) je dugoročan međunarodni istraživački projekat koji obuhvata analizu i...

Na slovo, na slovo P

Pri promišljanju o mom iskustvu sa Erazmusa, pale su mi na pamet brojne asocijacije kojima je zajedničko bilo slovo P. Otuda ne treba da deluje...