Nova novčanica od 20 evra u februaru

Evropska centralna banka je saopštila da će 24. februara 2015. objaviti novu novčanicu od 20 evra sa unapređenim sigurnosnim obeležjima u okviru serije „Evropa”.

‘Kipar mora bolje da pripremi mlade za posao’

Ako država želi da smanji nezaposlenost mladih ispod 25 godina, koja se od 2008. povećala sa 9% na više od 40% ove godine, neophodno je da mladi Kiprani steknu veštine za kojima poslodavci tragaju.

Nepravilno raspoređena inovativnost

Inovacijski jaz se povećava na regionalnom nivou: uspešnost u području inovacija pogoršala se u gotovo 20 % regija EU : to su glavni rezultati pregleda rezultata Unije inovacija iz 2014.godine koje je objavila Evropska komisija. U Evropi lider Švajcarska , na planeti Južna Koreja.

A šta kada žena želi iste uslove za zapošljavanje kao muškarac?

Dvadesetpetogodišnji diplomirani ekonomista sa prosekom 8.5 i bez radnog iskustva dolazi na intervju za posao. Poslodavac ga pita kada je diplomirao, da li je negde volontirao, na kojoj poziciji vidi sebe za pet godina. Srdačno ga pozdravlja sa napomenom da će sledeće nedelje biti rezultati intervjua.

Zabrinutost potrošača u vezi s industrijom internet aplikacija

Trenutno više od 50 % tržišta internetskih igara EU čine igre koje se oglašavaju kao „besplatne” iako često podrazumijevaju ponekad skupu kupovinu unutar aplikacije, a potrošači često nisu potpuno svesni da pritom troše novac jer se njihove kreditne kartice terete automatski.