Kada se prijavite na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) jedna od prvih stvari koje ćete čuti jeste da ne očekujete da će vam neko drugi naći posao. U potrazi za poslom morate aktivno učestvovati sami, a NSZ je tu da sprovodi aktivne mere zapošljavanja. To znači da je njen zadatak da posreduje između vas i poslodavaca i da vam omogući da steknete dodatna znanja i veštine, kako biste u potrazi za poslom bili što uspešniji.

Već devet godina jedna od aktivnih mera zapošljavanja koju sprovodi NSZ jesu klubovi za traženje posla. Do početka 2016. godine u Srbiji je postojalo 25 takvih klubova, a sada je, uz pomoć projekta “EU pomoć teže zapošljivim grupama” otvoreno još 60. Samo u 2015. godini obuke u klubovima pohađalo je 3810 nezaposlenih. Od osnivanja prvog kluba za traženje posla u Beogradu od 2200 nezaposlenih koji su stekli različita znanja i veštine, njih 22,6 odsto je po završenoj obuci pronašlo posao. Poslednji klub za traženje posla otvoren je u oktobru u Beogradu, u zgradi filijale Beograd na Gundulićevom vencu br.23-25.

Nezaposleni doktor stomatologije Ivan Lazarević došao je na obuku po preporuci svog savetnika. „Odmah po završetku fakluteta prijavio sam se na evidenciju NSZ, a nadam se da će mi ova obuka pomoći  da steknem dodatne veštine, kako prilikom prijave za posao ne bih pravio uobičajene početničke greške“ objašnjava Ivan svoje motive za pohađanje obuke.

Marija Miljković je master ekonomije i smatra da obuka može da joj pomogne da poboljša svoj nastup na intervjuima za posao.

trazenje-posla-2

Klub za traženje posla zamišljen je kao mesto gde nezaposleni treba da ovladaju određenim znanjima i veštinama kako bi lakše došao do zaposlenja. Kvalifikovani predavači edukuju nezaposlene na koji način da se predstave poslodavcu, kako da vode poslovni razgovor, kako da se odevaju, koja pitanja treba da postave, kako da sastave propratno pismo i biografiju, objašnjava director filijale Beograd, Siniša Knežević. On kaže da se svake dve nedelje, koliko traje obuka, formiraju nove grupe od po 10 do 12 polaznika.

Jedna od polaznica obuke je i master istoričar Verica Gros, koja je završila fakultet pre 4 godine i od tada je nezaposlena. “Kada sam upisala fakultet koji volim, mislila sam da svakoj školi treba istoričar, ali pokazalo se da nije baš tako. Na obuku sam došla da bih sebe motivisala da počnem ponovo da tražim posao, jer posle određenog vremena moral padne, pa nemate više ni strpljenja za traženje”, iskrena je Verica.

Posle prijavljivanja na evidenciju NSZ svaki nezaposleni dobija svog savetnika za zapošljavanje, sa kojim treba da bude u stalnom kontaktu. Preko savetnika nezaposleni dobija informacije o formiranju novih grupa za aktivno traženje posla kroz klubove, ali i o drugim merama i uslugama koje Nacionalna služba ima u svom programu za pomoć nezaposlenima. Obuke u klubovima za zapošljavanje drže kvalifikovani, stručni predavači, a jedna od njih je i Marta Kordelja, koja već deset godina pomaže nezaposlenima.

Polaznici su na početku skeptični i zatvoreni, ali kada grupa savlada gradivo, izlaze uglavnom zadovoljni. Dešava se da dobiju posao i tokom obuke, a uvek se jave kada se zaposle, priča Marta Kordelja. Na početku obuke dobijaju radnu svesku uz pomoć koje završavamo ceo program. Praksa je pokazala da su klubovi za traženje posla veoma korisni, jer ne samo da polaznici kroz njih savladaju gradivo već se i dodatno motivišu da nastave da aktivno traže posao.

Uz pomoć Evropske unije koja sa 6,5 miliona evra finansira projekat “EU pomoć teže zapošljivim grupama”, osim 60 klubova za zapošljavanje, koji su otvoreni u saradanji sa lokalnim samoupravama, do kraja godine biće otvoreno i 20 centara za informisanje i poslovno savetovanje (CIPS) i 80 samouslužnih radnih stanica. U CIPS nezaposleni uče kako da odaberu zanimanje koje bi im najviše odgovaralo, a samouslužne radne stanice služe da dođu do podataka o slobodnim radnim mestima.