Centar za organizovano demokratsko okruženje (CODE)  održao je jednodnevni trening “Istraživanje i praćenje javnih finansija na lokalnom nivou” u prostorijama novosadskog EU info kutka. Trening je bio namenjen prvenstveno novinarima i organizacijama civilnog društva.

Učesnici su dobili opširne informacije o strukturi budžeta, gde su najčešće moguće pronevere, kao i koji dokumenti moraju da budu dostupni građanima preko sajta opštine ili grada, ali su obrađena i pitanja o javnim finansijama koja pojedinac može postaviti lokalnim nosiocima vlasti.

Šta su javne nabavke, ravnopravno oporezivanje, pristup informacijama od javnog značaja, te kako građanima na jednostavan način približiti ove teme? Koje najčešće greške novinari prave u izveštavanju o javnim finansijama?

Sva ova pitanja bila su više nego korisna za predstavnike medija, ali i za predstavnike nevladinog sektora, koji su dobio informacije o tome kako i gde pristupiti fondovima iz budžeta. Poseban akcenat stavljen je na Republički budžet i budžet Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Biti informisan i pre svega svestan da je upravljanje javnim budžetima, pitanje koje se tiče svih građana tema je od izuzetnog značaja za napredak jedne države.

Inače, Centar za organizovano demokratsko okruženje – CODE je nezavisno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje, osnovano 2018. godine u Beogradu. Organizacija je osnovana sa ciljem da doprinese razvoju demokratskog društva i vladavine prava, kao i da pruži podršku i osnaži građane da u većoj meri učestvuju u kreiranju javnih politika i donošenju političkih odluka.