Evropski ekonomski i socijalni komitet po sedmi put organizuje manifestaciju “Tvoja Evropa, tvoja odluka” koja okuplja mlade od 16-17 godina, a održava se od 28-30. aprila 2016. u Briselu.

Cilj manifestacije “Tvoja Evropa, tvoja odluka” jeste da učenicima pretposlednjih godina srednjih škola u 28 država članica EU i pet zemalja kandidata omogući da nauče više o EU i razumeju ulogu Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta u okviru Unije. Ovo je i retka prilika za učenike da diskutuju na temu multikulturalnog okruženja iznošenjem argumenata, pregovaranjem i traženjem kompromisa u debati koja će biti održana po modelu plenarne sednice sa obezbeđenim prevodiocima za engleski i francuski.

Tema ovogodišnjeg događaja su migranti u Evropi, a učenici su pozvani da zajedno rade na određenim aspektima ove aktuelene teme, poput:

  • Mogućih mera za bolju integraciju migranata, tražilaca azila i izbeglica u zemljama domaćinima;
  • Razmatranja praktičnih mera koje se mogu preduzeti na terenu: u školama, opštinama, organizacijama civilnog društva itd;
  • Nacrta konkretnih predloga za rešavanje pitanja migracija iz perspektive mladih Evropljana.

Osim rada na rešavanju ovih izazova, učenici će moći da razgovaraju i razmene mišljenja sa vršnjacima i otkriju čitav dijapazon različitih kultura i društvenih konteksta iz kojih učesnici dolaze. Osim toga, pokušaće da utiču na evropske procedure donošenja odluka, a kući će se vratiti sa novim idejama i uspomenama koje će u njima dalje negovati ideju inkluzivnije Evrope.

Pre posete Briselu, članovi Komiteta će posetiti odabrane škole kako bi učenike uključili u debatu o daljoj izgradnji Evrope.

Na našoj internet stranici možete pronaći opis događaja, obrazac za elektronsku prijavu, pravila i praktične informacije.

Za još ideja pogledajte video sa prošlogodišnje radionice ili nas pratite na veb stranici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, i na društvenim mrežama.

Srdačno vas pozivamo da ustanove srednjoškolskog obrazovanja u svojoj zemlji podstaknete da se prijave ili, ukoliko ste nastavnici ili direktori ovih insititucija, da se na ovaj projekat direktno prijavite putem naše internet stranice.

Rok za prijavljivanje je 13. januar 2016.