U 35 koraka do članstva u EU

Šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Majkl Devenport i šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU Tanja Miščević predstavili u u Narodnoj biblioteci Srbije drugo, dopunjeno, izdanje brošure “Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka EU”, koju su zajednički izdali EU info centar i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

U obraćanju prisutnima, među kojima je najveći broj bio studenata, ambasador Davenport je podsetio da je strateški cilj Srbije članstvo u EU i da je, posle završenog skrininga, odnosno uporedne analize pravnih tekovina Srbije i EU, na redu pisanje izveštaja Evropske komisije o tom procesu.

“Sada smo u poziciji da predstoji ispunjenje jednog od osnovnih kriterijuma, a to je primena Briselskog sporazuma”, rekao je Davenport. On je podsetio i da je Evropska komisija još prošle godine predložila otvaranje poglavlja 32 o finansijskoj kontroli, ali da tada nije bilo konsenzusa država članica Unije.

Tanja Miščević je, govoreći o brošuri, ocenila da su poglavlja 23 i 24 “kičma pregovaračkog procesa”, jer se bave pitanjima vladavine prava a to je ono što čini da jedna država postane suštinski moderno, demokratski i stabilno društvo.

Ona je ukazala da se stalno postavlja pitanje zamora od proširenja Unije i ocenila da bi migrantska kriza mogla biti još jedna kriza EU čiji bi rezultat, kako pokazuje dosadašnjja istorija EU, mogao da bude dublja integracija. “To je bio slučaj prilikom stavarnja Evropske ekonomske zajednice, Jedistvenog evropskog akta ili sporazuma iz Mastrihta”, podsetila je Miščević.

Ona je naglasila da  Evropska unija “nije cilj već sredstvo” da se država reformiše i postane onakva kakvu svi želimo.

Brošura, “Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka EU”, koja je već u svom prvom izdanju bila jedna od najtraženijih publikacija EU info centra, sada je dopunjena i daje sadržinu svakog poglavlja, ali i koristi koje građanima donosi proces pristupanja za svako poglavlje pojedinačno. Brošura je, u sklopu saradnje Delegacije EU, EU info centra i Narodne biblioteke Srbije, dostavljena svim bibliotekama u zemlji, a dostupna je i u EU info centru, u holu Doma omladine Beograda, kao i na internet stranicama Delegacije EU (https://arhiva.euinfo.rs/files/Publikacije-srp/35_koraka_za_web.pdf) i EU info centra (https://arhiva.euinfo.rs/publikacije/srbija-i-eu/#35k).

Brošura je dostupna i u Digitalnoj Narodnoj biblioteci Srbije, na sledećem linku:
http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/Razno/Publikacije_o_Evropskoj_uniji/pregovaracka_poglavlja#page/0/mode/1up

Digitalna Narodna biblioteka Srbije sadrži publikacije EU info centra i Kancelarije za evropske integracije o EU, evropskim integracijama i odnosima EU i Srbije.