Istorija iz ugla medicinskih radnika, tako bi se moglo opisati predavanje Dr Snežane Veljković, profesorke Medicinskog fakulteta u Beogradu Hipokrat u Velikom ratu: savezničke medicinske misije u Srbiji 1914-1918. Godine koje je održano u EU info centru u Beogradu.

Profesorna Veljković je govorila o pomoći koje su pružile savezničke medicinske misije srpskom narodu u Velikom ratu. Ta pomoć je bila izvanredno velika, i pružana je od početka do kraja rata, u različitim vidovima. Najpre su to bile hirurške misije zbog zbrinjavanja velikog broja ranjenika iz Cerske i Kolubarske bitke. Potom sanitarne ekipe koje su došle da suzbijaju epidemijutri tifusa, pre svega pegavca, koje su odnele oko 135.000 žrtava.

Prilikom povlačenja preko Albanije i evakuaciju na Krf i u Bizertu, strane misije su pratile i vojsku i izbegli narod. Konačno, pri probijanju Solunskog fronta strani lekari su opet zbrinjavali ranjenike, a transportne medicinske ekipe pratile su napredak srpske vojske i oslobađanje Srbije. Bile su to stotine lekara i hirurga (uglavnom žena), medicinskih sestara i bolničara, sanitaraca i administratora, vozača i pomoćnog osoblja. O njima se do pre desetak godina veoma malo govorilo i znalo u Srbiji. Najviše podataka o njima nalazi se u službenim izveštajima i privatnim uspomenama pripadnika savezničkih misija.

Podaci su zabeleženi i na brojnim fotografijama koje je profesorka Veljković prikazala publici u EU info centru. Predavanje je deo akademskog ciklusa “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja”.

predavanje-hipokrat-2

Sažetak predavanja:

u prostorijama EU info centra održaće se novo predavanje iz akademskog ciklusa “Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja”. Dr Snežana Veljković, je redovna profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu. Autorka je više monografija, udžbenika i studija iz oblasti sudske medicine, i istraživač istorije srpske medicine u periodu XIX veka, balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Članica je Sekcije za istoriju medicine SLD i pisac kapitalne publikacije “Hronika Medicinskog fakulteta u Beogradu (1920 – 2010)”.