PARHS projekat, odnosno “Preventivne aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja” čiji su nosioci Domovi zdravlja u Raški i Nikšiću, značajno su poboljšali sadašnje stručne i tehničke mogućnosti ginekoloških odeljenja u Domovima zdravlja u Raškoj i Novom Pazaru, što je uticalo na reproduktivno zdravlje žena u pograničnoj oblasti između Srbije i Crne Gore. Projekat je deo IPA prekograničnog program saradnje Crna Gora –Srbija za koji je izdvojeno 392,164.17 evra

Zahvaljujući ovom projektu, bolnice i domovi zdravlja u ovoj oblasti koji su bili uključeni u projekat dobili su opremu koja im je nedostajala za preventivne preglede za otkrivanje raka dojke i raka materice, a osoblje je obučeno da je koristi. Na ovaj način su institucije značajno poboljšale mogućnosti da odgovore na potrebe korisnica medicinskih usluga, te im obezbedili odgovarajući medicinski tretman u ovoj oblasti.

Pored obezbeđivanja opreme koja je nedostajala, projekat je doprineo poboljšanju znanja i iskustva u prevenciji raka dojke i raka materice. Pored toga, promotivna kampanja vođena tokom projekta dovela je do porasta broja žena u reproduktivnim godinama koje su obavile preventivne preglede.

Organizovan je niz obrazovnih programa o važnosti i potrebi preventivnih medicinskih pregleda žena u reproduktivnim godinama, kao i o načinima samo-pregleda koji dodatno mogu da doprinesu ranoj dijagnozi raka dojke i raka materice.

Rezultat ovih obrazovnih programa, u sinergiji sa drugim aktivnostima unutar projekta, imao je značajan odjek i svakako će doprineti povećanju broja žena koje redovno vrše preventivne preglede za rano otkrivanje raka dojke i raka grlića materice.

Tokom trajanja projekta, više od 8,000 žena je obavilo preventivne preglede. Zahvaljujući mobilnom ginekološkom stolu koji je obezbeđen u okviru programa, lekari su vršili preglede i na terenu, posebno u ruralnim oblastima do kojih nije doprla medijska kampanja o jačanju svesti o sopstvenom zdravlju.

„Najveća pažnja je bila usmerena na romsku populaciju i žene u ruralnim oblastima. Da bi došle u Dom zdravlja, organizovan je prevoz iz siromašnih oblasti do Raške. Mnoge od njih nisu bile kod doktora 20 ili 30 godina”, rekao je doktor Miladin Andrić, direktor Doma zdravlja u Raškoj.

Ovaj izuzetan rezultat je od velike važnosti za poboljšanje reproduktivnog zdravlja žena u pograničnoj oblasti koja je bila obuhvaćena projektom. Sasvim sigurno, to će doprineti smanjenju broja obolelih žena u reproduktivnom dobu u opštinama obuhvaćenim projektom.

I po završetku programa, efekti su trajni: bolja informisanost pacijentkinja, svest o preventivnim pregledima koji su dostupni u pet domova zdravlja i veći broj žena koje odlaze na preventivne preglede.