U Narodnoj biblioteci “Ilija M. Petrović” Požarevac, Goran Bogunović je, ispred Fondacije Tempus, održao jednočasovno predavanje za zaposlene u školama i organizacijama za mlade i predstavio je specifičnosti novog konkursnog roka za Erazmus+ projekte koji je skoro objavljen.

Razgovaralo se o tome, kako da ove ustanove i organizacije što bolje iskoriste mogućnosti koje pruža program Erazmus + kako bi unapredili svoju međunarodnu saradnju i dobili priliku za stručno usavršavanje kroz sprovođenje finansiranih projekata kroz ovaj program.