Evropska komisija je danas najavila dodatnih četiri miliona evra humanitarne pomoći za Srbiju za pomoć hiljadama izbeglica i tražilaca azila u zemlji.

Novi ugovori su sklopljeni tokom četvrte posete komesara za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristosa Stilijanidesa Srbiji tokom koje komesar procenjuje humanitarnu situaciju na terenu i sa zvaničnicima razgovara o pomoći izbeglicama. U okviru novih projekata će biti finansirana isporuka hrane u prihvatnim centrima i zaštita najugroženijih lica u kontekstu predstojeće zime i obrazovnih aktivnosti.

„Srbija je pouzdan partner Evropske unije i zahvaljujući tom partnerstvu smo uspeli da efikasno odgovorimo na izbegličku krizu. EU je od 2015. najveći pružalac humanitarne pomoći izbeglicama u Srbiji. Popravili smo uslove u velikom broju prihvatnih centara, doprineli isporuci hrane u kampovima, obezbedili smo obrazovanje za decu u vanrednim situacijama i podržali pružanje zdravstvenih usluga. Dodatni projekti koje smo danas najavili će biti usmereni na najugroženije, naročito u kontekstu predstojeće zimske sezone“, izjavio je komesar Stilijanides.

EU je od 2015. najveći davalac humanitarne pomoći Srbiji. Komisija je do sada izdvojila 25 miliona evra humanitarne pomoći zahvaljujući kojoj je omogućena isporuka humanitarne pomoći (hrane, vode, higijenskih i drugih osnovnih potrepština, pružanje zdravstvenih usluga i zaštite) u tranzitnim i prihvatnim centrima, uključujući granice i čekaonice. Za Srbiju je od 2015. iz sredstava namenjenih aktivnostima u oblasti migracija izdvojeno preko 80 miliona evra.

Kontekst

Humanitarna pomoć EU obuhvata podršku izbeglicama koju isporučuju humanitarni partneri Komisije kao i izgradnju kapaciteta kako bi organi vlasti mogli da efikasnije odgovore na potrebe izbeglica. Najveći napori su uloženi u pravcu poboljšanja uslova u državnim prihvatnim centrima u kojima je EU bila najveći, a u pojedinim situacijama i jedini donator. Vlasti su zahvaljujući pomoći uspele da obezbede smeštaj za skoro 6.000 ljudi.

Od 2015. je posredstvom različitih finansijskih mehanizama EU izdvojeno preko 80 miliona evra za Srbiju za obezbeđivanje smeštaja za migrante i izbeglice u prihvatnim centrima, pružanje zdravstvenih i drugih primarnih usluga izbeglicama, migrantima i prihvatnim zajednicama kao i za jačanje kapaciteta granične policije.

Osim toga, Srbija je 2015. primila pomoć preko Mehanizma EU za civilnu zaštitu, kada je 10 država članica obezbedilo ukupno više od 246.000 humanitarnih stavki poput ćebadi, kreveta i tople odeće.

Prema podacima iz sredine septembra 2017, u Srbiji ima preko 4.000 izbeglica i tražilaca azila, otprilike isto kao i pre godinu dana.