Kako očuvati mentalno zdravlje i suočiti se sa svakodnevnim životnim izazovima, u redovnim oklnostima, a naročito u vreme pandemije? O ovoj temi i drugim važnim pitanjima koja se tiču psihološkog imuniteta, razgovarali smo na još jednoj u nizu onlajn radionica koje je organizovao EU info kutak Niš.

Radionicu su vodili redovni saradnici EU info kutka –  Ivana Vračkić, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut i Čedomir Šagrić, specijalista socijalne medicine i supspecijalista zdravstvenog vaspitanja. Učesnici su ovom prilikom saznali koji su najefikasniji načini kako da se suoče sa stresom i anksioznošću, kako da reaguju kada dolazi do drastičnih promena u životu i da sopstvene kapacitete iskoriste kako bi lakše prevazišli strahove i brige. Kroz konkretne savete iskusnih predavača, učesnici radionice saznali su kako da radimo na prepoznavanju situacija u kojima počinjemo da prekomerno brinemo, kada ta briga počne da okupira našu ličnost i kada to značajno ometa naše svakodnevno funkcionisanje. 

Znanja i veštine sa kojima su prisutni učesnici događaja upoznati na ovoj radionici bazirani su na savremenim naučnim i stručnim saznanjima, kao i na primerima dobre prakse u zemljama EU.

Zbog velikog interesovanja, EU info kutak je zakazao još jedan termin za radionicu na istu temu, 3. februara od 18h. I za ovaj termin sva mesta su vrlo brzo popunjena.

***
Radionica “Psihološki imunitet – upravljaj brigama” deo je serijala radionica “Stay tuned” koji realizuje EU info kutak Niš. Prepoznajući neke od jedinstvenih strahova i problema sa kojima se suočavaju savremene porodice i u redovnim okolnostima i u vreme pandemije, kao što su nedovoljno informacija i znanja o digitalnoj i fizičkoj sigurnosti, upotrebi droga, seksualnosti i nedostatku asertivne komunikacije, iskusni stručnjaci na seriji radionica razgovaraju o ovim temama kroz grupni rad sa polaznicima.