Simbolično na Dan zaštite podataka o ličnosti, koji se obeležava 28. januara, EU info kutak Niš u saradnji sa Share fondacijom organizovao je radionicu na temu zaštite podataka u onlajn prostoru.

Ubrzani razvoj tehnologija i dostupnost najširoj populaciji, doprineo je da gotovo svaki pojedinac danas, manje ili više, koristi neki od digitalnih servisa i značajan deo svog vremena u profesionalnom i ličnom životu provodi na internetu. Kao posledica toga dolazi činjenica da veliki broj ličnih podataka ostavljamo u digitalnom svetu, gde su sa njima moguće različite manipulacije i zloupotrebe.

Nevena Krivokapić Martinović i Mila Bajić iz Share fondacije, predstavile su na radionici velikom broju zainteresovanih učesnika najvažnije informacije o tome šta su zapravo podaci o ličnosti, kako se obrađuju, koji su rizici i kako ih umanjiti. Vremenom smo postali digitalno društvo i sve više društvenih procesa zasniva na obradi podataka o ličnosti te je neohodno razmotriti dobre i loše strane. Zaštita privatnosti i zaštita ličnih podataka umnogome danas zavise od naših odluka i našeg ponašanja, zato je važno da ih sami dobro poznajemo.  

Na početku radionice, Nevena i Mila su podsetile na jednu definiciju da pravo na privatnost podrazumeva pravo “da se bude ostavljen na miru” što u slučaju onlajn komunikacije znači da niko ne sme da ugrožava naše podatke, manipuliše ili narušava privatnost ukoliko mi to ne dozvolimo.

Tokom samog događaja, učesnici su mogli da saznaju koliko je važno da oprezno pristupamo digitalnoj komunikaciji, kako možemo da se sačuvamo od potencijalnih zloupotreba, koja su naša prava, ali i obaveze i koji su mehanizmi zaštite naših ličnih podataka u onlajn okruženju.

Pogledajte jednu od epizoda Vodiča kroz mreže Share fondacije.