Društvo ekonomista Niša u saradnji sa EU info kutkom u Nišu, poziva zainteresovane učesnike da se prijave za nastavak edukacija o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i ulozi organizacija civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju. Poziv je upućen predstavnicima organizacija civilnog društva koje se bave ekonomskom politikom i zaštitom potrošača, iskazuju interes za učešćem u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, profesionalnim i omladinskim udruženjima, kao i zainteresovanim novinarima iz lokalnih i nacionalnih medija, koji imaju svoja predstavništva u Nišavskom upravnom okrugu i predstavnicima relevantnih gradskih i regionalnih državnih institucija u oblasti privrede.

U fokusu edukacije su tzv. ekonomska pregovaračka poglavlja (Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe; Poglavlje 8 – Politika konkurencije; Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika; Poglavlje 28 – Zaštita potrošača, Poglavlje 29 – Carinska unija.

Prethodne nedelje su održane dve radionice, a početkom jula na programu su još tri nove radionice koje će se održati onlajn posredstvom „Zoom meeting“ platforme, s obzirom na situaciju izazvanu epidemijom virusa Covid-19.

    • Treća edukativna radionica (PREGOVARAČKA POGLAVLJA 1, 8 i 20) (POGLAVLJE 1: SLOBODNO KRETANJE ROBA; POGLAVLJE 8: POLITIKA KONKURENCIJE; POGLAVLJE 20: PREDUZETNIŠTVO I INDUSTRIJSKA POLITIKA) planirana je za petak 3. jul u terminu od 14h do 15:30h.
    • Četvrta edukativna radionica (PREGOVARAČKA POGLAVLJA 28 i 29) (POGLAVLJE 28: ZAŠTITA POTROŠAČA I ZDRAVLJA; POGLAVLJE 29: CARINSKA UNIJA) planirana je za subotu 4. jul u terminu od 12h do 13:30h.
    • Peta edukativna radionica (ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU PRISTUPANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI i NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI) planirana je za ponedeljak 6. jul u terminu 16h do 17:30h.

Predavači: prof. dr Boban Stojanović, dr Ivan Đekić, dr Vladan Vučić.

LINK ZA OBAVEZNU REGISTRACIJU UČESNIKA

Podsetimo, Društvo ekonomista Niša trenutno ima aktivan nagradni konkurs za novinare koji je otvoren do 10. jula. Više informacija o tome saznajte na našem sajtu.

Učešće u edukaciji je besplatno, uz prethonu prijavu popunjavanjem formulara za registraciju. Aktivnosti se finansiraju iz sredstava projekta „Osnaživanje organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u oblasti ekonomske politike”.

*Projekat „Osnaživanje organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u oblasti ekonomske politike” realizuje Društvo ekonomista Niša u periodu od 18.11.2019. do 18.7.2020. godine.

Sprovođenje Projekta predstavlja deo šeme dodeljivanja finansijskih sredstava u okviru projekta “Pripremi se za učešće – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz odabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU” (Pripremi se za učešće), koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Projekat Pripremi se za učešće implementira Centar za evropske politike – CEP, u svojstvu vodećeg partnera na projektu, sa partnerskim organizacijama: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centar savremene politike (CSP).