“Ja ne posmatram nebeska tela samo zato što im se divim, ja ih proučavam. Ne da bih doprineo razvoju nauke niti da bih svet učinio boljim mestom, već da bih postao bolja osoba – perceptivnija, svesnija i više povezana sa svetom.” (Tony Flanders, The meaning of Stargazing)

Od kada je evoluirao u svesno biće, čovek je gledao u zvezde. U početku je to bilo zato što je u njima tražio utehu i video obrise božanstava oko kojih je gradio svoja verovanja. Kako je dolazilo da razvoja znanja i nauke tako je počeo da ih koristi za orijentaciju, navigaciju i bolje razumevanje svog mesta u svemiru. I nikada, za nekoliko stotina hiljada godina, nije prestao da uživa u njihovoj lepoti.

Da li je došlo vreme da se uživanje u zvezdama i noćnom nebu poveže sa naukom i edukacijom i da ova kombinacija postane i turistička atrakcija? Profesori i naučni saradnici Departmana za fiziku  Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, u saradnji sa svojim kolegama iz Mađarske i Srbije, demonstrirali su inspirativnim, zanimljivim i kreativnim projektom, da jeste.

Projekat pod nazivom „Noćno nebo Vojvodine i Bač-Kiškuna kao nova turistička atrakcija“, sa akronimom VoBaNISTA odobrila je Evropska unija u novembru 2017. u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, a trajaće do oktobra 2020. U projektu je sa mađarske strane učestvovala Fondacija astronomske opservatorije iz Baje (Bajai Obszervatórium Alapítvány) kao glavni korisnik projekta, a sa srpske strane Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu kao partner.

Osnovna ideja projekta bila je da se upotrebi netaknuti potencijal regije Vojvodina/Bač-Kiškun koji se ogleda u kvalitetu noćnog neba, prirodnim rezervatima i kulturnom nasleđu i da ih razvije u nove turističke atrakcije ovog regiona, a posebno je namenjen  deci u osnovnim školama, porodicama, studentima i mladim ljudima koji posećuju muzičke i kulturne festivale na teritoriji Vojvodine i Bač-Kiškun oblasti.

Tokom dve godine realizovano je više od 30 različitih aktivnosti i programa među kojima su osnivanje mobilne opservatorije (jedinstvene na ovim prostorima), izgradnja centra za posetioce (planetarijuma), astronomski kampovi, posmatranja i takmičenja, biciklističko-astronomske ture, međunarodne konferencije, posete rezervatima, edukativne radionice, predavanja, učestvovanje na festivalima…

“Projekat VoBaNISTA omogućio je da građanima i mlađim ljudima ukažemo na problem svetlosnog zagađenja u urbanim sredinama, kao i da pokažemo da  je važno sačuvati noćno nebo i kvalitet noćnog neba kakav smo imali nekada davno u prošlosti.” izjavila je dr Kristina Bikit-Šreder, koordinatorka i supervizorka projekta i dodala: “Upravo opremom koju smo dobili kroz ovaj projekat, u vidu mobilne opservatorije i različith teleskopa, smo ostvarili da ovakva posmatranja izmestimo van urbanih sredina i da ih realizujemo u prirodnim rezervatima i ruralnim sredinama i na taj način da ponovo dočaramo ljudima kako je noćno nebo nešto što ne možemo nikako da nadomestimo u ovim modernim vremenima  i da je važno da upravo taj značaj očuvamo i za buduće generacije“.

Na jednoj od većih turističkih manifestacija na kojoj je bio predstavljen i projekat VoBaNISTA, EXIT festivalu 2018. i 2019., članove projektnog tima posetio je i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, koji je imao priliku da se upozna sa rezultatima i svim planiranim aktivnostima projekta.

Dodatna vrednost ovog projekta, pored kreiranja i razvoja nove turističke ponude, popularizacije astronomije i nauke generalno među decom i mladim ljudima, edukacije stanovništva o svetlosnom zagađenju i pospešivanja saradnje među partnerima iz susedskih zemalja, ogleda se i u njegovoj održivosti i korišćenju, pre svega mobilne opservatorije i u budućnosti. Ova opservatorija će doprineti razvoju znanja budućih generacija i omogućiti im priliku da vide i dožive delove svemira na jedan specifičan način, za šta teško da bi ikada dobili priliku bez sprovođenja ovog projekta.