Kada su standardi zdravlja i dobrobiti životinja u skladu sa EU zakonodavstvom, to takođe znači poboljšano poslovanje za farmere i proizvođače hrane životinjskog porekla. Na taj način, oni će biti konkurentniji i moći će da izvoze na regionalna i međunarodna tržišta. Biosigurnost na farmama značajna je za budućnost održive poljoprivrede. Ovo su zaključci uvodne konferencije projekta Zdravlje i dobrobit životinja koja je održana u Beogradu.

„Jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja“ je projekat koji finansira Evropska unija a koji pruža podršku Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u procesu usklađivanja sa zakonodavstvom i standardima EU u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja i biosigurnosti.

„Ovaj projekat će pomoći Srbiji da sprovede ciljane kampanje, da se izradi konsolidovana strategija o zdravlju životinja, programi praćenja i nadzora, kao i da se pripremi Plan upravljanja vanrednim situacijama za životinje – koji postaje još relevantniji u svetlu klimatskih promena“ rekao je [ef III operacija u Delegaciji Evropske unije u Srbiji Sakelaris Hurdas.

Strategija kontrole bolesti životinja smanjiće rizik prenošenja bolesti životinja na životinje i ljude. Unapređena biosigurnost na farmama bolje će štititi gazdinstva od bolesti. Projekat podržava i održivost poljoprivrede i zaštitu životne sredine. Odgovorno vlasništvo uticaće na smanjenje broja napuštenih pasa i problema dobrobiti, rizika po zdravlje javnosti i smanjiće broj ujeda pasa.

„Ovaj projekat će obezbediti veće mogućnosti za izvoz poljoprivrednih proizvoda i hrane na evropsko tržište. To će biti urađeno kroz poboljšanje politike zdravlja i dobrobiti životinja, smanjenjem rizika po zdravlje ljudi i životinja, kao i kroz smanjenje broja pasa lutalica“ rekla je v.d. direktora Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Emina Milakara.

Farmerstvo koje brine o zaštiti životne sredine i o dobrobiti životinja znači zajedničku odgovornost u društvu. To podržava proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda kao rezultat uzgoja, držanja, transporta i klanja životinja u najboljim mogućim uslovima.

Podaci o projektu