I pre početka pandemije COVID19, nova globalna ekonomska kriza bila je tema o kojoj se sve glasnije govorilo. Sada ona više ne predstavlja potencijalnu opasnost, već izvesnost za koju niko ne može da predvidi kakve će biti njene posledice i kakvu će lavinu lančanih reakcija izazvati. Izvesno je takođe da ni jedan segment privrede neće biti pošteđen, a najviše strahuju oni najmanji i najslabiji, kao i oni koji su tek zakoračili u svet biznisa.

To se pre svega odnosi na stratape, preduzetnike i male kompanije koje ili još uvek zavise od spoljnih izvora finansiranja ili nemaju nikakve finansijke rezerve da bi izdržale ovakve krizne situacije. Prema istraživanju inicijative „Digitalna Srbija“ 46% domaćih startapa prepoznaje negativan uticaj pandemije na svoje poslovanje, dok 38 odsto još ne zna kakav će uticaj biti. Ipak, ima i onih koji veruju da pandemija neće negativno uticati na njihove prihode ili da će ostvariti rast. Ono što ipak budi nadu jeste brzina i moć prilagodljivosti na novonastale okolnosti koju su pokazale mnoge male firme i preduzetnici. Oni koji su imali i namanju mogućnost, preorjentisali su se na digitalno poslovanje, uveli dostavu kao uobičajenu ponudu i trude se da nastave sa radom.

Brzom reakcijom u vreme krize u Srbiji se mogu pohvaliti i biznis inkubatori i njihovi stanari, koji su se priključili grupi Vizionari Srbije i na 3D štampačima, od kojih su neki nabavljeni uz podršku Evropske unije, počeli da proizvode vizire za zdravstvene radnike i iznedrili još nekoliko inovativnih ideja za borbu protiv ove i sličnih pandemija u budućnosti. Biznis inkubatori, kao mesto u kome se ’rastu’ startapi, preduzetnici i frilenseri, trude se da u vremenu krize pruže još veću podršku svojim stanarima i pomognu njihov opstanak.

Brzom reakcijom Evropske unije, kroz EUBID projekat, stanari biznis inkubatora već mesec dana putem onlajn obuke kroz vebinare dobijaju informacije, savete i konkretne ideje na koji način da se održe poslovanje. Džemil Dupljak bavi se razvojem softvera u oblsti informacionih sistema, a istovremeno je i projektni menadžer IT inkubatora Centar NIT iz Novog Pazara.

„Od strane projekta EUBID – Podrška Evropske unije razvoju biznis inkubatora naš inkubator je prepoznat kao značajan potencijal za razvoj startapova i preduzetnika u Sandžaku i zbog toga dobija veliku podršku. Projekat je organizovao seriju vebinara na različite teme, veoma korisne za nas, mlade preduzetnike koji tek ulazimo u svet biznisa“, kaže Džemil.

Uz pomoć EUBID eksperata Centar NIT, kao i brojni drugi inkubatori, već nekoliko meseci rade na unapređenju usluga koje pružaju stanarima. Cilj projekta, kroz koji Evropska unija sa 1.5 miliona evra pomaže biznis inkubatorima, startapima, preduzetnicima i malim kompanijama u Srbiji jeste da ekosistem poslovne inkubacije podigne na nivo koji će ne samo pružati podršku, već i omogućiti napredak svima koji počinju poslovanje iz inkubatora.

Analizom stanja ekosistema poslovne inkubacije u Srbiji EUBID projekat došao je do podataka da postoji 40 finkcionalnih inkubatora u kojima se razvijaju preduzeća čija je dominantna delatnost iz oblasti informacionih tehnologija i kreativne digitalne industrije.

Približno 60% korisnika usluga inkubatora bilo da su u pitanju inovativna preduzeća ili samozaposlena lica (kao npr. frilenseri) pripadaju navedenim delatnostima i koncentrisani su uglavnom u velikim gradovima – Beogradu, Nišu i Novom Sadu. S druge strane, u manjim gradovima usluge inkubatora koriste i početnici u poslovanju u oblasti prerade drveta i proizvodnje nameštaja, proizvodnje alata, zanatskih i uslužnih delatnosti.