Krovna organizacija mladih Srbije obaveštava da su i zvanično započete pripremne mere za punopravno učešće u programu Erazmus+. Republika Srbija će još neko vreme biti u statusu partnerske zemlje, ali će već od narednog konkursnog roka, čije se raspisivanje očekuje u oktobru, biti moguće ograničeno učešće u sledećim vrstama projekata:

  • KA1 School education (Mobilnost u opštem obrazovanju za škole I PU)
  • KA1 Adult education (Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih)
  • KA1 VET (Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka)
  • KA1 Youth (KA1 Mladi)
  • KA2 VET (Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja)

Detaljne informacije o raspoloživim sredstvima, uslovima konkurisanja i predstojećim informativnim danima i treninzima za pisanje projekata će biti objavljene na sajtu www.erasmusplus.rs.

Krovna organizacija mladih Srbije ukazuje da svi zainteresovani treba imaju u vidu da će u procesu pripremnih mera važiti nešto drugačiji uslovi za konkurisanje, posebno u pogledu raspoloživog budžeta, koji će blagovremeno biti objavljeni na gore navedenom sajtu Fondacije Tempus, organizacije odgovorne za sprovođenje Erazmus+ programa u oblasti obrazovanja, obuka i omladine.

Organizacije i ustanove koje konkurišu za projekte u oblasti obrazovanja bi trebale da uključe aktivnosti koje podržavaju evropsku dimenziju obrazovanja u svoje strateško planiranje. Evropska komisija na početku svakog konkursnog toka objavljuje vodič za učešće u programu u kome je detaljno objašnjeno ko može i kako da konkuriše. Poslednju verziju ovog dokumenta možete da pronađete na sledećem linku:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Šta je Erazmus+?

Erazmus+ je program Evropske unije namenjen finansiranju projekata, partnerstava, događaja i mobilnosti u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta. Program Erazmus+ pokriva period 2014-2020.