Istorijski arhiv u Nišu bio je još jedna ustanova culture u kojoj je EU info kutak organizovao druženje sa zaposlenima ne bi li se građani bolje upoznali sa fondom Arhiva, aktuelnom izložbenom postavkom i bogatom istorijom svog grada o kojoj svedoče eksponati i dokumenti.

Istoričar Istorijskog arhiva Dušan Andrejević podsetio je da Istorijski arhiv obeležava 70 godina postojanja, ali i da je zgrada u kojoj se Arhiv nalazi sagrađena 1890. godine i jedini je vojni objekat u Tvrđavi nakon oslobođenja Niša od Turaka 1878. godine. ,,Ovde se najpre nalazila kartografska služba pa Podoficirska artiljrijska škola, za vreme Prvog svetskog rata Bugari su je koristili kao zatvor dok je između dva svetska rata imala ulogu kasarne’’, podsetio je Andrejević. Od 1948. se u Istorijskom arhivu sistematski sakuplja, skladišti i čuva građa. ,,Danas posedujemo 3300 metara arhivske građe, naša biblioteka broji više od 13 hiljada naslova, a u sklopu Istorijskog arhiva se nalazi osam depoa i jedan izvan same zgrade. Raspolažemo sa 850 fondova i najstariji dokument je bakrotisak iz 1737. godine koji je nastao kad su Austrijanci zauzeli Niš i ilustruje kako ponizni Turci predaju ključeve grada’’, kazao je Andrejević uz napomenu da je pet fondova Istoijskog arhiva u Nišu proglašeno kulturnim delo od izuzetnog značaja.

Posetioci su bili u prilici i da posete aktuelnu izložbu u holu Istorijskog arhiva ,,Vekova davnih to su tragovi’’ koja obuhvata tri segmenta: Niš pod tuđinskom vlašću, Niš u slobodi i Niš kroz ratove 1912-1918. ,,Povod za održavanje ove izložbe je 70. godišnjica Istorijskog arhiva i čini je više od 170 eksponata među kojima se nalaze i najstariji prevod Ezopovih basin, prvi bukvar, mamoari najboljeg gradonačenika Niša iz turskog perioda, Midhad-paše’’, objašnjava Ljiljana Đurović iz Istorijskog arhiva.

Događaj ,,Pričamo o kulturi u Istorijskom arhivu’’ organizovan je u okviru obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa. Slične posete EU info Kutak Niš je organizovao I u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, Narodnom pozorištu, Narodnom muzeju, imfonijskom orkestru, Galeriji savremene likovne umetnosti.