EU info mreža započela je seriju vebinara pod nazivom Kulturno nasleđe i edukacija, u okviru #CultureTalks serijala koji obuhvata četiri vebinara usmerenih na kulturu u doba pandemije.

Prvi vebinar u ovom serijalu posvećen je Danima evropske baštine koji ove godine proslavljaju zajedničku temu Nasleđe i obrazovanje: učenje za život!. U vebinaru su učestvovali dr Višnja Kisić, UNESKO Katedra za kulturnu politiku i menadžment, Univerzitet umetnosti u Beogradu, dr Goran Tomka, UNESKO Katedra za kulturnu politiku i menadžment, Univerzitet umetnosti u Beogradu i dr Milena Jokanović, naučna saradnica i saradnica u nastavi u okviru Seminara za muzeologiju i heritologiju na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Vebinar je moderirala dr Katarina Živanović, generalna sekretarka Evropa Nostre, ekspertkinja u oblasti menadžmenta u kulturnom nasleđu i šef Izložbenog salona Galerije SANU. Višnja Kisić i Goran Tomka pripremili su tri priručnika iz oblasti nasleđa koje je EU info mreža, u saradnji sa Evropa Nostra Srbija, prevela na srpski jezik – Angažovanje i edukacija građana, Fandrejzing i Širenje svesti i zagovaranje. Ovi priručnici pripremljeni su u okviru projekta Uključivanje nasleđa (Mainstreaming Heritage) podržanog od strane programa Kreativna Evropa. Tokom vebinara pozvaćemo učesnike da se detaljnije upoznaju sa ovim priručnicima koji će biti besplatno dostupni za preuzimanje za sve zainteresovane u Srbiji i regionu.

Učesnici vebinara su pored predstavljanja priručnika, otvorili niz pitanja, novih koncepata i pristupa neophodnih za razumevanje globalnih trendova u oblasti kulturnog nasleđa kao i na značaj uključivanja građana u procese zaštite i upravljanja kultrurnim nasleđem i smanjenja rizika od njegove zloupotrebe. Višnja Kisić je istakla interdisciplinarnost i kompleksnost nasleđa i stoga značaj edukacije.

„Pitanje očuvanja te materijalnosti, a ne samo nekih pojedinalnih predmeta,već zgrada, čitavih četvrti, gradova i pejzaža otvara pitanje kako proširujemo glasove onih koji se računaju kao važni u nasleđu,“ istakla je Kisić i dodala da nijedno kodifikovano znanje vas danas ne priprema na to šta znači raditi na terenu i istraživati nasleđe u svoj kompleksnosti. „Edukacija je važna ne kao neki krajnji cilj, nego kao proces koji se stalno dešava,“ dodala je Kisić.

Tomka je istakao primere dobre prakse iz Rumunije i Ukrajine gde su procesi restauracije iskorišćeni kao edukativni procesi: „Taj proces obnavljanja je nešto što je do skoro bio isključivo profesionalni poziv. Mnogi primeri koje smo predstavili su išli na sasvim drugačiji način gde su sve te procese istraživanja, kopanja, beleženja različitih materijala, zanatske procese, konkretnog rada na fasadama, učinili javnim i na taj način ih petvorili u edukativne procese. I ne samo to, ti procesi koji se najčešće razumeju kao istorijski, materijalni procesi o nekakvom predmetu ili spomeniku ili objektu, kada se oni povežu i prošire, postanu ulaznica za jedan bogat svet o učenju ne samo o istoriji, već o drugim predelima“, rekao je Tomka i dodao da je edukacija u nasleđu zapravo susret različitih svetova.

Jokanović je govorila o muzeju, nasleđu i edukaciji u novoj stvarnosti. „Virtuelne ture po muzejima definitivno ne odgovaraju na potrebe publike, odnosno istraživanja ukazuju da one kopiraju  modele postavke iz tradicionalnog fizičkog prostora, a retko se oslanjaju na potencijale i logiku digitalnog prostora.“

Jokanović je istakla da su istraživanja ukazala na to da virtuelnim posetiocioma muzeja nedostaje socijalizacija u fizičkom svetu.

Serijal vebinara #CutureTalks organizuje EU info mreža s ciljem da zajedno promišljamo i diskutujemo novu realnost u kulturi u doba pandemije. Serijal obuhvata četiri vebinara; prvi vebinar posvećen je Danima evropskog nasleđa i značaju edukacije u kulturnom nasleđu – ovo je istovremeno i tema Dana evropskog nasleđa 2020. Drugi vebinar posvećen je filmskoj industriji, festivalima i biskopima koji su među najugroženijim kreativnim industrijama usled pandemije. Tokom trećeg i četvrtog vebinara sa gostima ćemo razgovarati o razvoju publike u novoj realnosti izazvane virusom COVID-19, kao i o budućnosti festivala koji su ove godine ili otkazani ili odloženi za sledeću godinu. Serijal #CultureTalks podržao je i BITEF ove godine – zajedničkim snagama smo organizovali live stream panel diskusiju 14. septembra na temu kulturne politike – Na ivici nove pozorišne sezone.