Startap partnerstvo Evrope pomoći će startap kompanijama da prevaziđu nacionalne prepreke i dođu do globalne zrelosti.

Lideri u tehnologiji, globalne korporacije, univerziteti i finansijske institucije pridružili su se Evropskoj komisiji u dve inicijative koje podržavaju tehnologije u Evropi i digitalne startap kompanije da se razviju u globalne internet kompanije.

Potpredsednica Neli Kros pokrenula je novi akcelerator – Startap partnerstvo Evrope – i novu ekspertsku grupu – Evropski digitalni forum – na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. „Evropi je potrebno da uspešne startap kompanije i globalne internet kompanije ponovo postanu globalni centar rasta,“ rekla je Kros.

Partneri osnivači ovih projekata su: Telefonica, Orange, BBVA, Evropska investiciona banka, Univerzitet Kembridž, Poslovna škola IE, Univerzitet Humboldt, Lisbonski savet, Nesta i Fondacija Mind the Bridge.

Startap partnerstvo Evrope pomoći će startap kompanijama da prevaziđu nacionalne prepreke i dođu do globalne zrelosti. Njegov sekretarijat će voditi Fondacija Mind the Bridge, neprofitna korporacija i Nesta., fondacija Velike Britanije za inovacije.

Neli Kros je rekla: „Političari ne otvaraju nova radna mesta, to čine preduzetnici. Mi ćemo podržati takav način razmišljanja i gurnućemo evropske startap kompanije izvan njihove sigurne zone, a onda ćemo se skloniti s puta. Ponekad najbolja stvar koju politički lider može da učini jeste da se skloni s puta.”

Evropski digitalni forum će dati preduzetnicima glas u debatama o politikama i ima za cilj da postane vodeća ekspertska grupa Evrope i mreža politika o digitalnom preduzetništvu. Forum će, takođe, izraditi godišnji Indeks digitalne ekonomije koji će meriti koliko je Evropa sklona načinu razmišljanja koje je neophodno za uspeh u digitalnom dobu. Njegov sekretatijat će voditi Lisbonski savet  u saradnji sa Nesta..
Startap partnerstvo i Digitalni forum su prve konkretne akcije Komisije za uspostavljanje novih uslova poslovanja u Evropi nakon dostave Manifesta od strane Kluba lidera Startap Evrope evropskim premijerima i predsednicima u oktobru 2013. godine (IP/13/989).

Pozadina

Korišćenjem inovativnih tehnologija i platforma, internet preduzetnici stvaraju proizvode i kreiraju usluge koje unapređuju i obogaćuju naše profesionalne i privatne živote. Čineći to, oni pokreću ekonomski rast i stvaraju nova radna mesta, na primer, samo kreiranje aplikacija dovelo je do 800.000 radnih mesta u poslednjih pet godina u Evropi.

Startap Europa predstavlja krovne uslove za šest inicijativa u okviru Digitalne agende Komisije: Akcelerator skupštinaEvropska mreža kolektivnog finansiranjaForum internet investitiora, Klub lideraStartap partnerstvo Evrope

Startap partnerstvo Evrope (Startup Europe Partnership – SEP)

Samo nekoliko startap kompanija je uspelo da se uveća u Evropi i dostigne panevropsku veličinu. SEP će izgraditi mostove između evropskih startap kompanija, korporativnih i investicionih zajedinca kako bi pomogli startap kompanijama u EU da prikupe sredstva i prevaziđu jezičke barijere i dostignu zrelost globalnih šampiona.

Akcije koje su u toku će uključiti:

Nameštanje događaja između startap kompanija i korporacija kako bi se podstakle korporacije da dobiju i ulažu u startap kompanije; mapiranje najpopularnijih startap kompanija, centara i uspešnih priča.

Razmena najboljih praksi vezanih za startap kako bi se smanjila kulturna podeljenost i favorizovana interakcija.

Vizija je da evropske korporacije – velike i srednje – kao i evropski univerziteti moraju biti aktivni ključni igrači u ovom procesu. I jedni i drugi mogu da pomognu procesu startap kompanija (poslovna partnerstva i strateške korporativne investicije) i da imaju pristup najboljim tehnologijama i talentima (kupovina i spajanje kompanija).

Evropski digitalni forum 

Evropski digitalni forum daće snažniji glas tehnološkoj sceni Evrope stavljajući njena postignuća i izazove u adekvatan sveobuhvatni ekonomski kontekst, a ne samo u određene kategorije.

Osmišnjen kao ‘otvorena crkva’ Forum će biti otvoren za sve industrije, kompanije i zainteresovane strane.

Korisni linkovi

Manifest Startap Evrope
Klub lidera Startap Evrope
Startap Evropa